Executive pakket:
Dit pakket is bedoeld voor de eindverantwoordelijke manager die zich vaak in een positie bevindt waarin intern weinig sparringsmogelijkheden zijn om zijn twijfels te bespreken.

De kern van het pakket wordt gevormd door 4 klankbordgesprekken van 1½ uur, verdeeld over 1 jaar. Hier kunnen naar behoefte extra gesprekken aan gekoppeld worden om bij voorbeeld nieuwe aanpakken te bespreken.

Centrale begrippen zijn zelfreflectie en spiegelen.

Voelt u zich aangesproken door dit pakket, neem dan contact met me op. In een (gratis) intakegesprek kan ik een en ander toelichten en kunnen we bepalen of er meer maatwerk gewenst is.

Middenkaderpakket:
Dit pakket is bedoeld voor de middenmanager die zich soms klem gezet voelt tussen de eisen vanuit het topmanagement en de mogelijkheden en ambities van zijn/haar afdeling of team.

De kern van het pakket wordt gevormd door 6 coachgesprekken van 1½ uur, verdeeld over 3 maanden waarin de volgende thema’s behandeld worden:

Hoe zie ik mijn rol en positie als manager?
Waar liggen mijn kwaliteiten en waar liggen mijn ontwikkelpunten?
Hoe effectief en efficiënt zijn mijn overleggen?

Hier kunnen naar behoefte extra gesprekken aan gekoppeld worden om bijvoorbeeld nieuwe aanpakken uit te proberen.

Voelt u zich aangesproken door dit pakket, neem dan contact met me op. In een (gratis) intakegesprek kan ik een en ander toelichten en kunnen we bepalen of er meer maatwerk gewenst is.